bigpic

KLEURHISTORISCH ONDERZOEK

Met een kleurhistorisch onderzoek reconstrueert Gepkienes de kleurgeschiedenis van een (monumentaal) pand aan de hand van puncties en archiefonderzoek. Door verflagen bloot te leggen, oude foto’s en documenten te achterhalen en waar nodig microscopisch onderzoek te laten doen wordt duidelijk wat de oorspronkelijke kleurstelling van een gebouw is geweest.

kleuronderzoek

Zijn kennis van de samenstelling van oude en moderne verfsystemen en van verfbestanddelen als pigmenten en bindmiddelen maakt dat hij tot een gedegen analyse komt. Het onderzoek vormt de basis voor één of meerdere kleurvoorstellen.

Kleurhistorisch onderzoek kan meer of minder uitgebreid zijn van opzet: van een eenvoudige inventarisatie tot een uitgebreid integraal afwerkingsonderzoek. Het onderzoek gebeurt altijd volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). Uitgebreide informatie over nut en noodzaak van kleurhistorisch onderzoek is te lezen in de brochure 'Kleur geeft karakter' van de Stichting ERM.

onderzoek

KLEURADVIES

Gepkienes ademt kleur. Hij geeft kleur-, decoratie- en materiaaladvies aan overheden, bedrijven, horeca en particulieren. Ontelbare klassieke kleurcombinaties uit verschillende tijdperken zijn door hem gedocumenteerd en kunnen ter inspiratie of als uitgangspunt dienen voor een kleurvoorstel.

Als polychromeur is hij daarnaast altijd bezig met het verkennen van nieuwe kleurstellingen. Soms subtiel, soms gedurfd en vaak vooruitlopend op kleurtrends in mode en woninginrichting.

Kleuronderzoek ›

Met een kleurhistorisch onderzoek reconstrueert Gepkienes Brouwer de kleurgeschiedenis van . . .

Restauratie ›

De situatie zoals die is, is het uitgangspunt voor de restauratie. Gepkienes restaureert met respect . . .

Decoratie ›

Met decoraties kan de sfeer van een ruimte worden bepaald. De juiste combinatie van kleuren . . .

Projecten ›

Beeldmateriaal van een selectie uit het uitgebreide (restauratie)werk van Gepkienes door de jaren heen.

kleurtjes